"Strata:Portraits of Humanity", November 2023

"Strata:Portraits of Humanity", November 2023